ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • ควบคุมงาน ประสานงานก่อสร้างโครงการแนวราบ
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
 • ออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบอนุญาตก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภายใน
 
คุณสมบัติ
 

1.เพศชาย/หญิง

2.ปริญญาตรี-โท ประสบการณ์ด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 5 ปี

3.มีใบประกอบวิชาชีพ

4.อายุ 28  ปีขึ้นไป

5.ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 5 ปีขึ้นไป งานด้านออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความชำนาญงานด้านพันธ์ไม้ในงานออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ใช้โปรแกรม Autocad ,Sketchup, Photoshop, 3dMax, Lumionได้อย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • ควบคุมงาน ประสานงานก่อสร้างโครงการแนวราบ
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
 • ออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบอนุญาตก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภายใน
 
คุณสมบัติ
 

1.เพศชาย/หญิง

2.ปริญญาตรี-โท ประสบการณ์ด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 5 ปี

3.มีใบประกอบวิชาชีพ

4.อายุ 28  ปีขึ้นไป

5.ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 5 ปีขึ้นไป งานด้านออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความชำนาญงานด้านพันธ์ไม้ในงานออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ใช้โปรแกรม Autocad ,Sketchup, Photoshop, 3dMax, Lumionได้อย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • ควบคุมงาน ประสานงานก่อสร้างโครงการแนวราบ
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
 • ออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบอนุญาตก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภายใน
 
คุณสมบัติ
 

1.เพศชาย/หญิง

2.ปริญญาตรี-โท ประสบการณ์ด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 5 ปี

3.มีใบประกอบวิชาชีพ

4.อายุ 28  ปีขึ้นไป

5.ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 5 ปีขึ้นไป งานด้านออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความชำนาญงานด้านพันธ์ไม้ในงานออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ใช้โปรแกรม Autocad ,Sketchup, Photoshop, 3dMax, Lumionได้อย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • ควบคุมงาน ประสานงานก่อสร้างโครงการแนวราบ
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
 • ออกแบบ เขียนแบบ เคลียร์แบบอนุญาตก่อสร้าง
 • รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานภายใน
 
คุณสมบัติ
 

1.เพศชาย/หญิง

2.ปริญญาตรี-โท ประสบการณ์ด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 5 ปี

3.มีใบประกอบวิชาชีพ

4.อายุ 28  ปีขึ้นไป

5.ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 5 ปีขึ้นไป งานด้านออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความชำนาญงานด้านพันธ์ไม้ในงานออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ใช้โปรแกรม Autocad ,Sketchup, Photoshop, 3dMax, Lumionได้อย่างดี