OMAZZ

ชื่อโครงการ : อาคารแสดงสินค้า สาขา ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท โอมาซ(ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ราชพฤกษ์

สถานะ : ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ : อาคารแสดงสินค้า แบบ Double Volume